Axiáldugattyús motor

A hidraulikus energiát mechanikai energiává alakítják. Alapvető követelmény, hogy ez széles motor-fordulatszám tartományban, nagy hatásfokkal történjen. Az axiáldugattyús motor konstrukciós kialakítását tekintve eltér az axiáldugattyús szivattyútól. Ennek oka a kényszerkapcsolat elmaradása a dugattyúk és a ferdetárcsa között. Ezáltal lehetővé válik, hogy a dugattyúk tengelyvonala párhuzamos legyen a motor tengelyével, és a munkaterekben a térfogatváltozás azáltal jön létre, hogy a dugattyúk axiális irányban a motor tengelyére merőleges síkkal szöget bezáró, a motor tengelyével együtt elforduló ferdetárcsának ütköznek. Ennek a kialakításnak hátránya, hogy tehetetlenségi nyomatéka nagy. Előnye viszont, hogy belső áramlási veszteségei igen csekélyek még nagy fordulatszámok esetén is.
Az axiáldugattyús motor fontos jellemzője, hogy induláskor és kis fordulatszámokon akadó mozgású. Azt a fordulatszámot, amelynél a motor forgása még egyenletes – nem számítva a rendszer felépítéséből származó néhány százalékos ingadozást – a motor minimális fordulatszámának nevezzük. A minimálisnál kisebb fordulatszámnál a motor már egyenlőtlen, akadozó járású. Ennek oka a relatív elmozdulást végző elemek változó súrlódása, amelyek hatása a motor forgására teljesen statisztikus jellegű. A változó súrlódás változó nyomást, ez pedig a motorban változó elfolyást eredményez, és ez természetesen jelentős mértékben befolyásolja a motor működését.
Szerkezeti kialakításban:
  • ferdetárcsás axiáldugattyús motor,
  • ferdetengelyes axiáldugattyús motor
  • vezérlőpályás axiáldugattyús motor
Folyadéknyelés (munkatérfogat) lehet:
  • állandó,
  • változtatható
Fordulatszám:
  • legkisebb: 20 – 50 1/min,
  • legnagyobb: 1000 – 6000 1/min.
Axiáldugattyús motor
Vezérlőpályás axiáldugattyús motor

Vezérlőpályás axiáldugattyús motor

Ez a változat felszereléskor kevés helyet igényel. A vezérlő és a vezetékcsatlakozók a motor tengelyébe vannak beépítve. Két löketgörbe szilárdan a tengelyhez van rögzítve. A forgórész/dugattyú csoportok axiálisan támaszkodnak a löketgörbékre, és a forgatónyomatékot átviszik a forgóházra. A rugók feladata az, hogy a dugattyúk minden helyzetben a löketgörbére támaszkodjanak. Ha a rugókat eltávolítjuk, és a ház belső terét kis nyomással terheljük (1 bar), ezeknél a motoroknál szabadon futás is lehetséges. Mivel az ilyen típusú motorok kevés helyet igényelnek, jól alkalmazhatók kerék- vagy csörlőmeghajtóként.Tovább a Hidraulika kereskedelem oldalra