Fojtószelep

Fojtó szelep rajzjele A fojtószelep a legegyszerűbb áramirányító, a térfogatáramot csak a fojtókeresztmetszet változtatásával befolyásolja. Ha változik a keresztmetszet előtti és utáni nyomások különbsége, akkor változik a térfogatáram nagysága is.
A fojtókeresztmetszet állíthatósága szerint megkülönböztethetők állandó (az átáramlási keresztmetszet nem állítható) és állítható (az áramlási keresztmetszet állítható) fojtók.
Fojtó-visszacsapó szelep rajzjele Az állandó fojtó szerkezete rendkívül egyszerű, hiszen lényegében csak egy megfelelő belvilágú és hosszúságú nyílás. Általában kétféle kialakítást alkalmaznak, az egyik a csőprofil, a másik egy éles peremű furat. Az elsőt a lamináris áramlások tartományában alkalmazzák, ahol a nyomáskülönbségen kívül jelenős a folyadék viszkozitásának (hőmérsékletének) befolyása is. A másik a turbulens áramlások tartományában használható, ahol a viszkozitás-változás hatása elenyésző. Az állandó fojtókat ritkán, inkább csak szerkezeti elemként alkalmazzák.
Az állítható fojtóknál a fojtókeresztmetszet általában háromszög, négyszög, körgyűrű vagy körszelet alakú. Ezek a geometriai alakzatok a szerkezettől függően axiálisan elmozduló, ill. szögelfordulást végző szerkezeti elemen egyaránt elhelyezhetők. A fojtórés geometriai alakja és hossza, továbbá az állítás finomsága jelentősen befolyásolják a fojtók minőségi jellemzőit. A fojtószelep állítási módja tetszőleges lehet. Általában személyi (kézi) működtetésűek, ilyenkor az állítás rendszerint forgatógombbal történik. Az axiális elmozdulással történő állítási mód döntően a helyzetjellel vezérelt fékszelepeknél fordul elő.

Csővezetékbe építhető szelepek:
Fojtó szelep Fojtószelep működése Fojtó-visszacsapó szelep működése (animáció) Fojtó-visszacsapó szelep (animáció)


Tovább a Hidraulika kereskedelem oldalra

Közlapos fojtó-visszacsapó szelep

Közlapos fojtó-visszacsapó szelep rajzjele
A kettős fojtó-visszacsapó szelepek egy vagy két fogyasztó-csatlakozás főáramának vagy vezérlőáramának határolására szolgálnak. A szeleptestben két egymással szimmetrikusan elhelyezett fojtó-visszacsapó szelep található. Ezek egyik irányban határolják a térfogatáramot, az ellenkező irányban pedig szabad visszaáramlást engednek meg.


Közlapos fojtó-visszacsapó szelep
A folyadék az A1 csatornából a (2) szelepülék és a (3) fojtódugattyú által alkotott (1) fojtási helyen keresztül jut az A2 fogyasztóhoz. A (3) fojtódugattyú a (4) állítócsavarral axiális irányban állítható, ezzel lehetővé téve az (1) fojtási keresztmetszet változatását. A B2 fogyasztótól visszaáramló munkafolyadék a (2) szelepüléket eltolja az (5) rugó ellenében a (3) fojtódugattyú irányában, ezáltal szabad visszafolyást tesz lehetővé. A beépítéstől függően a fojtás történhet a hozzáfolyásnál vagy a visszafolyásnál.


Tovább a Hidraulika kereskedelem oldalra

Viszkozitástól független fojtószelep

FojtószelepA fojtószelepnél szigorúbb követelményeket elégít ki a viszkozitástól független fojtószelep (finomfojtó). A finomfojtónál a fojtó-keresztmetszetet a házba épített persely „ablakai” és a benne elforduló meredek emelkedésű csigavonalszerűen kiképzett csap alakítják ki. Az ablak geometriai alakjának (háromszög, négyszög), ill. a profil menetemelkedésének a változtatásával lineáris vagy progresszív jelleggörbe egyaránt kialakítható. A fojtóél hossza mind a csapon, mind a perselyen rövid (néhány tized mm), így a beállított térfogatáram a folyadék viszkozitás (hőmérséklet) változásától gyakorlatilag független.
A folyadékáram fojtása A-tól B-felé a szűkítő nyíláson történik. A fojtási keresztmetszet a fojtócsap forgatásával állítható be. Az átfolyási irány többnyire A-tól B-felé vezet.
A szabályozócsavar segítségével a fojtópersely emelhető vagy süllyeszthető a fojtócsaphoz képest. Így a gyártó az állító-berendezést összehangolhatja az állítóskálával (a példányonkénti szóródás csekély). Üzem közben a persely a szabályozócsavarral együtt a szelep alaplapjának a felületére támaszkodik. A szűkítő perselyt rögzítő csap biztosítja elfordulás ellen.
Finomfojtó rajzjele lapra szereléshez Finomfojtó rajzjele fészkes csatlakozáshoz
Tovább a Hidraulika kereskedelem oldalra