Hidraulika olaj

A hidrosztatikus körfolyam nyomófolyadékát a zavarmentes és gazdaságos üzem biztosításához lehetőleg már a berendezés tervezésekor nagyon gondosan kell kiválasztani. Valamennyi követelmény nem teljesíthető egyformán – pl. az árszempontok miatt –, ezért a felhasználónak javasolt a célirányos mérlegelés
A hidraulikus berendezések működtetéséhez általában háromféle folyadékot használnak: Hidraulika olaj
  • víz, ill. vízzel képzett különféle emulzió
  • ásványolaj
  • szintetikus hidraulika olaj

Munkafolyadékokkal szemben támasztott követelmények

Az értékeléshez szükséges katalógus csak kiindulásképpen készíthető el. A munkafolyadék gazdasági szempontok szerinti kiválasztása csak az üzemeltetési és járulékos költségek mérlegelésével történhet. Ezért fontos, hogy a munkafolyadék fizikai és kémiai tulajdonságait illetően tájékozottak legyünk, hogy a cserénél vagy javításoknál a hibákat el tudjuk kerülni.

Kenési és kopásgátló tulajdonságok

A munkafolyadéknak minden mozgó részt el kell tudni látnia egy le nem váló kenőréteggel. A kenőréteg magas nyomás, nem megfelelő olajellátás, alacsony viszkozitás és lassú, ill. nagyon gyors csúszó mozgások következtében leválhat. Ennek maródásos kopás a következménye.

Viszkozitás

Viszkozitás alatt a munkafolyadék azon tulajdonságát értjük, amellyel gátolja két szomszédos munkafolyadék-réteg kölcsönös lamináris elmozdulását. Egy munkafolyadék kiválasztásánál a legfontosabb jellemző a viszkozitás. Nem a munkafolyadék minőségét jelöli, hanem arról tájékoztat, hogy a munkafolyadék egy meghatározott vonatkoztatási hőmérsékleten hogyan viselkedik.

Viszkozitási index

Hőmérséklet-ingadozáskor – egy széles tartomány esetében is – a hidraulika olaj nem lehet „hígabb”, ill. „sűrűbb”, különben a fojtási helyeken megváltozik a térfogatáram (és ezzel együtt a fogyasztók sebessége is). A viszkozitási index meghatározása a DIN ISO 2909 szerint történik. A viszkozitás-hőmérséklet diagramban a kedvező viszkozitási indexű folyadék a lapos jelleggörbéről ismerhető fel.

A viszkozitás függése a nyomástól

A munkafolyadékok viszkozitása a nyomás növekedésekor megváltozik. 200 bar feletti nyomások esetén ezt a tulajdonságot a hidraulikus berendezések tervezésekor figyelembe kell venni. Kb. 400 bar-nál a viszkozitás már az eredetinek kétszerese.

Anyagokkal való összeférhetőség

A munkafolyadéknak a hidraulikus berendezésekben (hidraulika szivattyúban, hidromotorban, stb) felhasznált egyéb anyagokkal, pl. csapágyak, tömítések, bevonatok, nagyfokú összeférhetőséget kell tanúsítania. Ez arra az esetre is érvényes, amikor a munkafolyadék kilép a hidraulikus berendezésből, és így kerül érintkezésbe más szerkezeti elemekkel, pl. elektromos vezetékekkel, mechanikus alkatrészekkel stb.

Nyíróstabilitás

A hidraulika olaj a hidraulika szelepben a vezérlő-éleken és szelepülékeken nyitáskor és záráskor mechanikus terhelésnek van kitéve; a kenést biztosító szénmolekulák „elnyíródnak”. Ez a folyamat befolyásolja a munkafolyadék várható élettartamát.

Termikus igénybevétellel szembeni ellenállóság

A berendezés üzemeltetésekor a munkafolyadék felmelegedhet (lehetőség szerint 80 °C fölé ne menjen). Üzemszünetkor a munkafolyadék ismét lehűl. Ezek az ismétlődő folyamatok befolyásolják a munkafolyadék élettartamát. Sok berendezésnél a munkafolyadék üzemi hőmérsékletét hőcserélőkkel (hűtés és fűtés) állandó értéken tartják. Előnye a stabil viszkozitási jelleggörbe és a munkafolyadék hosszabb élettartama. Hátrányt jelentenek a magasabb létesítési és üzemeltetési költségek (áram a fűtéshez, és víz vagy levegő a hűtéshez).

Csekély összenyomhatóság

A munkafolyadékban levő oldott levegő meghatározza a munkafolyadék-oszlop összenyomhatóságát, mely befolyásolja a hidraulikus hajtások pontosságát. A vezérlési és szabályozási folyamatoknál az összenyomhatóság a megszólalási időket is befolyásolja. Ha nagyméretű, nyomás alatt levő tereket hirtelen kinyitunk, a berendezésben tehermentesítési lökések keletkeznek. A hidraulika olaj összenyomhatóságát egy olyan tényezővel definiáljuk, amely függ a munkafolyadéktól, és növekvő hőmérséklettel nő, növekvő nyomással csökken.

Csekély hőtágulás

Ha a munkafolyadékot atmoszférikus nyomáson melegítjük, a térfogat megnő. Nagy térfogatú berendezéseknél a berendezés későbbi üzemi hőmérsékletét figyelembe kell venni.

Csekély habképződés

A felszálló légbuborékok a tartályban felületi habot képezhetnek. A visszafolyó vezetékeknek a tartályban való megfelelő elhelyezésével és szakszerű tartály-kialakítással, pl. nyugtatófelületekkel, a habképződés minimálisra csökkenthető. Az ásványolajok habképződést csökkentő kémiai adalékokat tartalmaznak.

Csekély levegőfelvétel és könnyű levegőleadás

A munkafolyadéknak lehetőleg kevés levegőt szabad felvennie és magával vinnie, és az esetleg magával ragadott levegőt gyorsan le kell tudni adnia.

Nagy sűrűség

A munkafolyadék sűrűségén tömegének a térfogathoz való viszonyát értjük. Ennek a lehető legnagyobbnak kell lennie ahhoz, hogy azonos munkafolyadék-térfogattal nagyobb teljesítményt vihessünk át. Hidrosztatikus hajtásoknál ez a szempont kisebb jelentőségű, mint hidrodinamikus hajtásoknál. Az ásványolajok sűrűsége 0,86 és 0,9 g/cm3 között van

Jó hővezető-képesség

A szivattyúkban, szelepekben, hidromotorokban, hengerekben és csövekben keletkező hőt a munkafolyadéknak kell a tartályba szállítania.

Jó dielektromos (nem-vezető) tulajdonságok

A munkafolyadék lehetőleg egyáltalán ne vigyen át elektromos energiát

Nem nedvszívó

Az ásványolajokkal üzemeltetett berendezéseknél ügyelni kell arra, hogy az ásványolaj vízmentes maradjon, mert különben zavarok léphetnek fel, és ez a berendezés meghibásodásához vezethet.

Nehezen gyulladó – nem éghető

A hidraulikus berendezéseket melegüzemekben, nyílt lánggal vagy igen magas hőmérsékletekkel dolgozó üzemekben is alkalmazzák. A megrepedő csővezetékek és/vagy hidraulika tömlők miatti kockázattal számolva, az ilyen alkalmazási esetekben magas lobbanáspontú, nehezen gyulladó vagy nem éghető munkafolyadékokat alkalmaznak.

Folyadékként, gőzként és bomlás után sem mérgező

A hidraulika olajoknak az egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatását elkerülendő, a munkafolyadék gyártók erre vonatkozó előírásait figyelembe kell venni.

Jó korrózióvédelem

A szivattyú, hidraulika szelep, hidromotor, és munkahenger gyártók ezeket olyan ásványolajokkal vizsgálják, amelyek a készülékekben korrózió elleni védőhatást fejtenek ki. Az ásványolajok korrózió elleni védőképességét olyan kémiai adalékokkal érik el, amelyek a fémes felületeken víztaszító réteget képeznek, és az ásványolaj öregedése során keletkező bomlástermékeket közömbösítik.

Ragadós anyagok nem képződhetnek

A munkafolyadékban a hidraulikus berendezés hosszabb idejű üzemszünete alatt, üzemeltetéskor, a felmelegedés és lehűlés során és az öregedés következtében sem képződhetnek olyan anyagok, amelyek a hidraulikus elemek mozgó részeinek „beragadásához” vezethetnek.

Jó szűrhetőség

A hidraulikus berendezés munkafolyadékát üzem közben előre- vagy hátramenetben, vagy mindkét irányban szűrjük, hogy a lekopott fémrészecskéket a munkafolyadékból kiszűrjük.

Összeférhetőség és felcserélhetőség más munkafolyadékokkal (munkafolyadék-csere)

Átépítés vagy gyártósor átállítás, megváltozott környezeti feltételek vagy új törvények esetén szükség lehet a munkafolyadék cseréjére.

Iszapképződés

A munkafolyadéknak és a hozzáadott adalékoknak a használat teljes ideje alatt nem szabad elbomlaniuk és iszapot képezniük (ragasztó-hatások).

Karbantartás-igényesség

Sok karbantartást igényelnek azok a munkafolyadékok, amelyeket pl. hosszabb állásidő után újra át kell forgatni és keverni. Azokat a munkafolyadékokat, amelyeknél az adalékanyagok hamar elvesztik tulajdonságaikat, vagy elillannak, gyakran kell vegyi és/vagy fizikai ellenőrzésnek alávetni.

Környezetbarátság

Hidraulikus berendezések alkalmazásakor a környezet legjobban szakszerű tervezéssel, szereléssel, üzemeltetéssel, karbantartással és szervizeléssel védhető meg. Ezt nem pótolja a környezetbarát munkafolyadék alkalmazása.

Költségek és beszerezhetőség

Alapvetően olyan munkafolyadékokat kellene használni, amelyek kedvező árúak és széles körben elterjedtek. Különösen fontos ez a hidraulikus berendezéseknek olyan helyen történő alkalmazásakor, amelyek még nem iparosodottak.
Hidraulika olaj tárolása

Olaj-hordó tárolása

A szabadban tárolt hidraulika olaj-hordókat nem szabad állítani, hanem lehetőleg vízszintes helyzetben tárolni. Ha ez nem lehetséges, akkor az álló hordókat alátámasztással ferde helyzetbe kell hozni. Csak így maradnak a záródugók víztől mentesek.
Tovább a Hidraulika kereskedelem oldalra